Dyptrykk


DYPTRYKK – LITT OM TEKNIKKEN


Dyptrykk (intaglio med et fint ord) er grafiske trykk på metallplate. Kobberplater er det mest vanlige, men andre metaller brukes også.


Med koldnål risser (tegner) man direkte i platen med en spiss nål.


Ved mezotint bearbeides også platen fysisk i en veldig omstendelig prosess.


Ellers bearbeides platen med ulike etseteknikker, for eksempel streketsning, akvatint eller mykgrunnsetsning, eller en kombinasjon av disse, alt etter hvilket uttrykk man vil fram til. Bildet framkommer ved at platen legges i syrebad i kortere eller lengre tid, gjerne i flere omganger. Jo lengre tid, jo kraftigere strek/ tone/ farge.


Den bearbeidede platen settes inn med trykkfarge, og overflødig farge tas av. Med trykkpapiret over kjøres platen gjennom trykkpressen – og der er bildet.


Som regel må det tas flere tilstandstrykk/prøvetrykk underveis i prosessen før man kommer fram til det ønskede resultatet. Hvert ferdige trykk er et selvstendig kunstverk.


Kunstneren trykker opp et bestemt antall trykk, nummererer og signerer. E.T eller T.P.A. betyr at trykkeren har trykket selv. Jeg trykker på egen presse.   Knut Kjeldsen   Galleri   Atelier

Copyright © All Rights Reserved Solgløtt Webdesign 2015